IDEALNA RADZI: SPRZĄTAJ BEZPIECZNIE!

2016-05-06

Pewnie nie raz się zastanawialiście, co właściwie znaczą różne znaczki i piktogramy na środkach czystości. Wiele z nich to informacja, że produkt jest zgodny z normami określonymi w prawie, ale niektóre z nich to istotne ostrzeżenia, których lepiej nie pomijać.

Dzięki pełnej wiedzy na temat oznaczeń na środkach czystości, możemy je odpowiedzialnie kupować oraz bezpiecznie przechowywać, by nam, naszym współpracownikom, czy dzieciom nie stała się krzywda.

O czym warto pamiętać?

Na każdym środku czystości powinna być informacja do kogo mamy się zwrócić, gdyby produkt nie spełniał naszych oczekiwań lub był niebezpieczny w użyciu.

Najczęściej można się spotkać z poniższymi piktogramami. Wszystkie powinny być koloru czarnego na żółtopomarańczowym tle. Poza piktogramem, na opakowaniu powinno się znaleźć oznaczenie piktogramu, przy opisie oznaczenia jest wzięte w nawias.

12
Produkt bardzo toksyczny (T+)
22
Produkt toksyczny (T)

Produkt żrący (C)

Produkt szkodliwy (Xn)

Produkt drażniący (Xi)

Produkt niebezpieczny dla środowiska (N)

Produkt wybuchowy (E)

Produkt utleniający (O)

Produkt skrajnie łatwopalny (F+)

Produkt wysoce łatwopalny (F)

Powyższe oznaczenia są obowiązkowe. Wszystkie produkty z powyższymi oznaczeniami powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

O produkty TB Clean nie musicie się martwić, jedynie pianka czyszcząca i sprężone powietrze mają oznaczenia dotyczące łatwopalności. Natomiast żel czyszczący czy chusteczki mokra/sucha mogą Wam służyć jako pomocnicy przy edukacji dzieci na temat czystości sprzętów elektronicznych.

 

Ponadto, na opakowaniach możemy spotkać inne oznaczenia, takie jak poniżej.

121 Symbol ,,zielony punkt” (Gruener Punkt) oznacza, że producent ma obowiązek recyklingu opakowania (tj. powtórnego przetworzenia).
13 Symbol ,,e” oznacza, że podczas paczkowania towaru producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym (podawany jest przy zawartości nominalnej produktu [g] lub [ml]).
Symbol “303”, obowiązkowy na wyrobach aerozolowych, oznacza całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrach. Umieszczany jest na opakowaniach aerozoli.
Symbol, obowiązkowy na wyrobach aerozolowych, oznacza zgodność produktu z obowiązującym ustawodawstwem.
Znak „dbaj o czystość” nie jest obowiązkowy i oznacza, że po zużyciu produktu opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kosza, gdyż przeznaczone jest do odzysku (powtórnego wykorzystania).

Mamy nadzieję, że nie będziecie mieć już wątpliwości co do oznaczeń na środkach czystości. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, dajcie koniecznie znać, Idealna z przyjemnością Wam pomoże, w końcu jest naszą ekspertką od czystości ;)