NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

Sprawdź stan naładowania baterii. Podepnij tablet do ładowania i pozostaw go na 10 minut, a dopiero potem spróbuj ponownie włączyć. Jeżeli Twój tablet posiada dodatkowy przycisk Reset, wciśnij go przez 3 sekundy. W przypadku braku takiego przycisku przytrzymaj przycisk Power przez co najmniej 10 sekund.
Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku. Zalecamy utrzymanie minimum 300 MB wolnego miejsca. Usuń zbędne dane i zrestartuj tablet. Jeżeli posiadasz umieszczoną w tablecie kartę microSD, usuń ją, zrestartuj tablet i sprawdź jak działa. W przypadku poprawy zalecamy przeglądnięcie danych umieszczonych na karcie, a także wymianę karty na szybszą. Zalecane minimum to karta Class 4. Jeżeli sytuacja nie poprawiła się, potrzebne będzie przywrócenie go do stanu fabrycznego, co wiąże się z koniecznością usunięcia wszystkich danych. Wykonaj kopię danych, a następnie przywróć go do stanu fabrycznego (wskazówki jak to zrobić znajdują się we wcześniejszej części niniejszej instrukcji).
Jeżeli nie możesz zalogować się do konta Google sprawdź w pierwszej kolejności stan połączenia z Internetem oraz poprawność loginu i hasła. Gdy nadal nie możesz się zalogować sprawdź ustawioną datę i godzinę. Bez poprawnej daty i godziny, zalogowanie do systemu nie będzie możliwe.
Sprawdź czy ładowarka jest sprawna. Jeżeli tak, zwróć uwagę, czy nie zostało uszkodzone gniazdo zasilania. W przypadku nawet niewielkiego przegięcia bolca ładowania, na gniazdo zasilania działają duże siły, które mogą uszkodzićgniazdo. Dlatego zalecamy by na czas ładowania nie korzystać z tabletu, co uchroni go od potencjalnego uszkodzenia gniazda. W przypadku uszkodzenia gniazda można je naprawić odpłatnie w autoryzowanym serwisie.
Na skutek fizycznego uszkodzenia (upadek, nacisk) uszkodzeniu zazwyczaj ulega warstwa dotykowa. Dlatego też wyświetlany obraz jest poprawny. Często na skutek uszkodzenia tablet może nawet działać bez większych przeszkód. Niemniej każdy upadek powoduje wewnętrzne uszkodzenia płyty głównej i w przyszłości tablet może przestać działać. Zalecamy w takim przypadku oddanie tabletu do autoryzowanego serwisu celem diagnozy i naprawy. Nie polecamy napraw w nieautoryzowanym serwisie. Niefachowa naprawa może pogorszyć stan tabletu i uczynić problem nienaprawialnym.
Niestety tablety nie są odporne na upadki i należy dbać o to, by nie spadał on nawet w niedużej wysokości. W przypadku upadku tablet można próbować naprawić odpłatnie w autoryzowanym serwisie. Nie polecamy napraw w nieautoryzowanym serwisie. Niefachowa naprawa może pogorszyć stan tabletu i uczynić problem nienaprawialnym.
Gwarancją poprawności działania jest używanie oryginalnej ładowarki. Niestety często prąd podawany przez ładowarkę, wydającą się odpowiednią, może być niskiej jakości i spowodować uszkodzenie ogniwa i modułu ładowania. W celu zakupu ładowarki prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub z naszym serwisem.